woonerven
zicht op het woonerf
ontwerpvoorstel met woonerven
ism DRIESEN - MEERSMAN - THOMAES architecten
 
wedstrijdontwerp voor het bouwen van 76 sociale wooneenheden
opdrachtgever
Geelse Huisvesting
locatie
Geel
Grote Steenweg 125
B-2600 Berchem
+32 (0)476 44 77 24